ระบบบรรจุลำไยอัตโนมัติ พร้อมติดสติ๊กเกอร์ ขนาดบรรจุ05-1kg กำลังการผลิต 3 ตันต่อชั่วโมง