คัดแยกผลมังคุดแตก สีดำ สีเขียว และขนาด ในขั้นตอนเดียว