เครื่องบรรจุลำไย LG-P1

ระบบป้อนกล่องอัตโนมัติ
เครื่องลำเลียงอัตโนมัติ
ระบบชั่งน้ำหนักอัตโนมัติ 8 ชุด
ระบบปิดกล่องอัตโนมัติ
ระบบติดสติกเกอร์อัตโนมัติ