เครื่องแพ็คลำไย LG-P1

เครื่องแพ็คลำไย LG-P1 ✔     ระบบป้อนกล่องอัตโนมัติ

✔     ระบบลำเลียงกล่องอัตโนมัติ

     ระบบชั่งกล่องอัตโนมัติ

✔     ระบบบรรจุกล่องอัตโนมัติ

✔     ทำงานต่อเนื่องจบในขั้นตอนเดียว