เครื่องคัดแยกขนาดและบรรจุมังคุด MT-212 Plus

 

เครื่องคัดแยกขนาดและบรรจุ

รุ่น MT-212 Plus

Mangosteen Sorting Machine