เครื่องคัดแยกขนาดและบรรจุมังคุด MT-212 Plus

เครื่องคัดแยกขนาดและบรรจุมังคุด MT-212 Plus

 


      กำลังการผลิต 4-6 ตัน ต่อชั่วโมง 

     สามารถคัดแยกมังคุดได้สูงสุด 12 ระดับน้ำหนัก 

✔     จอควบคุมแบบสัมผัสยี่ห้อ SIEMENS พร้อมเมนูการทํางานทั้ง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

✔     สวิชต์เปิดปิดหน้าตู้พร้อมกับสวิชต์ปิดเครื่องในกรณีฉุกเฉิน

     รับประกัน 1 ปี พร้อมบริการหลังการขาย