เครื่องคัดแยกขนาดลำไย LG-1

 

เครื่องคัดแยกขนาดลำไย 

รุ่น LG-1

Longan Sorting Machine