เครื่องคัดแยกขนาดมังคุด MT-26

 

เครื่องคัดแยกมังคุด 

รุ่น MT-26

Mangosteen Sorting Machine