เครื่องคัดแยกขนาดมังคุด MT-26

 

เครื่องคัดแยกมังคุด 

รุ่น MT-26 Ver.2

Mangosteen Sorting Machine

 


 

 

Visitors: 6,280