เครื่องคัดแยกขนาดมังคุด MT-26

เครื่องคัดแยกมังคุด MT-26


✔     กำลังการผลิต 4-6 ตัน ต่อชั่วโมง 

✔     สามารถคัดแยกมังคุดได้สูงสุด 6 ระดับน้ำหนัก 

✔     จอควบคุมแบบสัมผัสยี่ห้อ SIEMENS พร้อมเมนูการทํางานทั้ง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

✔     สวิชต์เปิดปิดหน้าตู้พร้อมกับสวิชต์ปิดเครื่องในกรณีฉุกเฉิน

✔     รับประกัน 1 ปี พร้อมบริการหลังการขาย