เครื่องคัดแยกขนาดมะม่วง MG-86

 

เครื่องคัดแยกขนาดมะม่วง 

รุ่น MG-86

Mango Sorting Machine

 


Visitors: 6,279