เครื่องคัดแยกขนาดมะม่วง MG-86

เครื่องคัดแยกขนาดมะม่วงรุ่น MG-86     กำลังการผลิต 7,200 ลูกต่อชั่วโมง

✔     สามารถคัดแยกมะม่วงได้สูงสุด 8 ระดับน้ำหนัก  และ 1 ตกเกรด รวมเป็น 9 ระดับ

✔     จอควบคุมแบบสัมผัสยี่ห้อ SIEMENS พร้อมเมนูการทำงานทั้ง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

     สวิชต์เปิดปิดหน้าตู้พร้อมกับสวิชต์ปิดเครื่องในกรณีฉุกเฉิน

     รับประกัน 1 ปี พร้อมบริการหลังการขาย