เครื่องคัดแยกขนาดมะม่วง MG-86

 

เครื่องคัดแยกขนาดมะม่วง 

รุ่น MG-86

Mango Sorting Machine