เครื่องคัดแยกขนาดมะม่วง MG-15

 

เครื่องคัดแยกขนาดมะม่วง 

รุ่น MG-15

Mango Sorting Machine

 


 

Visitors: 6,279