เครื่องคัดขนาดมังคุด MT-14

 

เครื่องคัดแยกขนาดมังคุด   

รุ่น MT-14

Mangosteen Sorting Machine