รับนำเข้าเครื่องจักรจากประเทศจีน

Nefeco Company Limited 

บริษัท เนเฟโค จำกัด เป็นผู้ผลิตเครื่องคัดแยกผลไม้ อาทิเช่น มังคุด มะม่วง ลำใย เป็นต้น

ต่อมาเราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในการนำเข้าเครื่องจักรจากประเทศจีนเนื่องจากเรามีบุคลากรที่เป็นชาวไทยและชาวจีน

ที่สามารถให้คำปรึกษา จัดหา นำเข้า และติดตั้งเครื่อง โดยทีมวิศวกรและช่างผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทั้งยังมีบริการหลังการขาย

บริษัท เนเฟโค จำกัด จึงได้ให้บริการนำเข้าเครื่องจักรอุตสาหกรรม 

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการที่ต้องการลดความเสี่ยงในการนำเข้าเครื่องจักรเอง

บริการให้คำปรึกษา จัดหา นำเข้าและบริการหลังการขาย เครื่องจักรจากประเทศจีน


Visitors: 13,280