นำเข้าเครื่องจักรจากประเทศจีน

         Nefeco Company Limited 

บริษัท เนเฟโค จำกัด เป็นผู้ผลิตเครื่องคัดแยกผลไม้ อาทิเช่น มังคุด มะม่วง ลำใย เป็นต้น

ต่อมาเราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในการนำเข้าเครื่องจักรจากประเทศจีนเนื่องจากเรามีบุคลากรที่เป็นชาวไทยและชาวจีนที่สามารถให้คำปรึกษา จัดหา นำเข้า

และติดตั้งเครื่อง โดยทีมวิศวกรและช่างผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทั้งยังมีบริการหลังการขาย

บริษัท เนเฟโค จำกัด จึงได้ให้บริการนำเข้าเครื่องจักรอุตสาหกรรม เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการที่ต้องการลดความเสี่ยงในการนำเข้าเครื่องจักรเอง

 

 

บริการให้คำปรึกษา จัดหา นำเข้าและบริการหลังการขาย เครื่องจักรจากประเทศจีน

Visitors: 6,277